|1397/12/05 - 5 اسفند 1397
اخبار
به روایت تصویر؛

بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری ساری و سازمان های تابعه در کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری

بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری ساری و سازمان های تابعه در دستور کار جلسه صبح چهارشنبه 24 بهمن ماه 97 کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری قرار داشت.

1397/11/24