|1400/09/16 - 16 آذر 1400

سبحان بخشی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری

نایب رییس شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی : سبحان بخشی موسی کلایی

نام پدر : تقی

تاریخ تولد : 1357

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس معماری و شهرسازی

سمت های قبلی : نایب رییس اصناف مرکز استان - مدیر اجرایی اتاق اصناف

سمت فعلی : نایب رییس شورای اسلامی شهر ساری