|1400/09/16 - 16 آذر 1400

شهرام ایرجی

عضو شورای اسلامی شهر ساری

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی : شهرام ایرجی

نام پدر : چراغعلی

تاریخ تولد : 1362

مدرک تحصیلی :کارشناس عمران 

سمت های قبلی : مسئول بسیج اصناف - فعال اقتصادی

سمت فعلی : رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ساری