|1397/07/29 - 29 مهر 1397
اخبار
صبح دوشنبه 26 شهریور 97 برگزار شد:

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری به منظور بهینه سازی و توسعه آرامگاه مرکز استان با دو مصوبه

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری به منظور تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات مطلوب جهت بهینه سازی و توسعه آرامگاه و کاهش نارسائی ها برگزار شد.

1397/06/26
فرامرز نقیبی رئیس کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری:

توسعه شبکه معابر، عمران شهری را تسهیل می کند

فرامرز نقیبی رئیس کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری با طرح چند مورد از پیشنهادات شهرداری که مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت، اعلام داشت: واگذاری زمین به شهرداری در جنب میدان کارگر در چهارچوب قوانین شهر سازی، آزاد سازی بیش از 2200 متر مربع زمین در مجاورت کمربندی غربی به ازای تفکیک و صدور مجوز تغییر کاربری و اختصاص آن به توسعه شبکه معابر و نیز واگذاری زمین به شهرداری جهت ایجاد فضای سبز و خیابان سی متری در ملک لاکدشتی حد فاصل پارک قائم و بلوار امام رضا (ع) که با توجه به تأمین منافع شهرداری و شهروندان، از سوی کمیسیون عمران به تصویب رسید.

1396/10/10
در جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری پیشنهاد شد:

فرصت پنج ساله به مدارس جهت نوسازی و مقاوم سازی برای مقابله با زلزله

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری پیش از ظهر شنبه دوم دی ماه 96 با موضوع بررسی راهکارهای مقاوم سازی و بهسازی مدارس در مواجهه با زلزله برگزار شد.

1396/10/03
در جلسه صبح شنبه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری تأکید شد:

لزوم انجام اقدامات لازم در جهت رعایت اصول مقاوم سازی مدارس پیش از وقوع بلایای طبیعی

جلسه صبح شنبه 18 آذرماه 96 کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری به بررسی وضعیت استحکام و رعایت اصول مقاوم سازی مدارس شهر ساری در مواجهه با بلایای طبیعی اختصاص داشت.

1396/09/22