|1398/08/23 - 23 آبان 1398
اخبار
در جلسه ای با حضور معاونان و مدیران شهرداری ساری؛

علی اکبر زلیکانی: ما شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری/ تفکر عدم تمرکززدایی در شهرداری غلط است و باید در آن تجدید نظر شود

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری به منظور بررسی مشکلات حال حاضر واحدهای مختلف شهرداری ساری تشکیل شد.

1397/09/15
در جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری صورت گرفت:

انتقاد از عملکرد مدیران عامل سازمان های عمران و مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری

کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهر ساری پیش از ظهر دوشنبه هفتم آبان ماه 97 با موضوع بررسی وضعیت و عملکرد سازمان های عمران و مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری تشکیل جلسه داد.

1397/08/07
صبح دوشنبه 26 شهریور 97 برگزار شد:

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری به منظور بهینه سازی و توسعه آرامگاه مرکز استان با دو مصوبه

جلسه کمیسیون عمران و فنی شورای شهر ساری به منظور تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات مطلوب جهت بهینه سازی و توسعه آرامگاه و کاهش نارسائی ها برگزار شد.

1397/06/26