|1402/01/11 - 11 فروردین 1402
اخبار
چهارشنبه 4 آبان تشکیل شد؛

چهارمین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ساری

چهارمین جلسه کمیسیون توسعه ، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری در سال دوم فعالیت این نهاد چهارشنبه 4 آبان به ریاست سید افشین راسخ و با موضوع بازآفرینی شهری تشکیل شد .

1401/08/08
ششم مهر ماه برگزار شد ؛

دومین جلسه کمیسیون عمران در سال دوم فعالیت شورای اسلامی شهر ساری

دومین جلسه کمیسیون توسعه ، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری در سال دوم فعالیت این نهاد روز چهارشنبه 6 مهر 1401 به ریاست سید افشین راسخ و با حضور علی عاشقان ، سید رحمان میرشجاعی ، شهرام ایرجی اعضای کمیسیون و سعیدی و حسینی معاونان شهردار تشکیل شد .

1401/07/07
در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ساری انجام شد ؛

تصویب طرح ساماندهی ترافیک بلوار داراب

هفتمین جلسه کمیسیون توسعه ، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری عصر شنبه 29 آبان 1400 به ریاست شهرام ایرجی در تالار جلسات شورا تشکیل شد.

1400/08/30