|1400/09/16 - 16 آذر 1400

علی عاشقان

عضو شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی : علی عاشقان

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1361

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس معماری

سمت های قبلی : مدرس دانشگاه های امام محمد باقر و سما - عضو دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمت فعلی : عضو شورای اسلامی شهر ساری