|1400/09/16 - 16 آذر 1400

پرویز شعبانی

رئیس شورای اسلامی شهر ساری

رییس شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی : پرویز شعبانی

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1340

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم انتظامی

سمت های قبلی : فرمانده انتظامی ساری - عضو شوراهای اسلامی دوره چهارم و پنجم

سمت فعلی : رییس شورای اسلامی شهر ساری