|1399/10/26 - 26 دی 1399
 رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری
سبحان بخشی موسی کلائی
رئیس کمیسیون توسعه,عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید