|1400/09/16 - 16 آذر 1400

سید حسین یوسفی

عضو شورای اسلامی شهر ساری

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی : سید حسین یوسفی

نام پدر : سید نعمت الله

تاریخ تولد : 1353

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق خصوصی

سمت های دیگر: مسئول کمیته جوانان و دانشجویان جمعیت ایثارگران استان مازندران - مدرس دانشگاه

سمت فعلی : رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای اسلامی شهر ساری