|1400/09/16 - 16 آذر 1400

سید افشین راسخ

عضو شورای اسلامی شهر ساری

 

نام و نام خانوادگی :سید افشین راسخ

نام پدر : سید احمد

تاریخ تولد : 1348

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس عمران

سمت های قبلی : عضو شورای عالی فنی استان - مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمت فعلی : عضو شورای اسلامی شهر ساری