|1400/09/16 - 16 آذر 1400
اخبار
در سومین جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری مطرح شد؛

کلیه عملیات عمرانی، مالی و اجرایی توسط شهرداری هر شش ماه به شورا گزارش و برای اطلاع عموم منتشر گردد

سومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری روز دوشنبه 15 شهریور 1400 به ریاست سبحان بخشی تشکیل شد .

1400/06/15
گزارش تصویری

در ششمین روز بررسی لایحه بودجه 99 شهرداری ، بودجه سازمان های ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی ، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری بررسی شد

در ششمین روز بررسی لایحه بودجه 99 شهرداری ، بودجه سازمان های ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی ، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری بررسی شد

1398/11/08