|1398/11/04 - 4 بهمن 1398
اخبار
در سومين جلسه سياستگذاري بودجه سال 99 شهرداري ساري:

زلیکانی: برنامه ريزی برای استفاده از ظرفيت درآمدی سازمان های تابعه شهرداری لازم است

نایب رئیس شورای اسلامی شهرساري در سومين جلسه سياستگذاري بودجه سال 99 شهرداري ساري با اشاره به ضرورت تدوین بودجه واقعی برای سال گفت: مدیران شهرداری با در نظر گرفتن هزینه های جاری، بودجه سال 99 را واقعی و بر مبنای سیاست انقباضی تدوین کنند.

1398/09/26
در سومين جلسه سياستگذاري بودجه سال 99 شهرداري ساري:

یوسفی: دستیابی شهرداری ساری به موفقیت در گرو واقعی تر بودن بودجه آن است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری در سومين جلسه سياستگذاري بودجه سال 99 شهرداري ساري بر ضرورت توجه به دستورالعمل های راهبردی وزارت کشور در تدوین و تصویب بودجه سال آینده شهرداری ها تأکید کرد و گفت: مدیران و کارشناسان، بودجه سال 99 را بر اساس سیاست های ابلاغی وزارت کشور تدوین کنند.

1398/09/26
گزارش تصویری

بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری ساری و سازمان های تابعه در کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری

بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری ساری و سازمان های تابعه در دستور کار جلسه صبح چهارشنبه 24 بهمن ماه 97 کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری قرار داشت.

1397/11/24