|1397/12/05 - 5 اسفند 1397
اخبار
رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهر ساري الزامات تدوين بودجه 97 شهرداري را تشريح كرد ؛

سعيد نجاريان: افزايش رفاه و ايمني شهروندان، اولويت بودجه سال 97 شهرداري ساری است

رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي اسلامي شهر ساري با اشاره به تعدد و تنوع مأموريت هاي نهاد مديريت شهري كه مي بايست در شرايط مالي و اعتباري خودگردان به انجام برسد، تاكيد كرد: در اين نهاد بحث بودجه و سياست هاي مترتب بر آن بي شك از مهمترين موضوعات محسوب مي شود كه توسعه شهري بر آن استوار است و لذا دقت و حساسيت خاصي را مي طلبد.

1396/10/16
سعید نجاریان رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری:

بودجه نود و هفت شهرداری پیوست مدیریت بحران داشته باشد

سعید نجاریان رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری اعلام کرد: طبق قانون، شهرداری می بایست حداکثر تا 15 دی ماه لایحه عوارض و بهای خدمات را به شورا ارسال نماید و شورا نیز ظرف یک ماه باید آنرا بررسی کند. در سالهای گذشته این لایحه به موقع ارایه شد و امیدواریم امسال هم در موعد مقرر انجام شود.

1396/10/10