|1402/03/13 - 13 خرداد 1402
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری
سید حسن احمدی
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید