|1400/09/16 - 16 آذر 1400
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری
سبحان بخشی
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید