|1399/11/07 - 7 بهمن 1399
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری
پرویز شعبانی
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید