|1399/08/02 - 2 آبان 1399
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری
پرویز شعبانی
رئیس کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید