|1399/11/04 - 4 بهمن 1399
رئیس کمیسیون نظارت و بررسی و شکایات شورای اسلامی شهر ساری
کوروش یوسفی ساداتی
رئیس کمیسیون نظارت و بررسی و شکایات شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید