|1399/07/29 - 29 مهر 1399
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری
علیجان شمشیربند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید