|1399/11/04 - 4 بهمن 1399
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری
علیجان شمشیربند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید