|1399/05/20 - 20 مرداد 1399
رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری
اسفندیار عشوری سوادکوهی
رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با رئیس شورا در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید