|1399/10/26 - 26 دی 1399
29 بهمن 1396

هیات رئیسه دوره پنجم 1399

اسفندیار عشوری ،رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

کوروش یوسفی ساداتی،نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری

 

 

پرویز شعبانی

 

سبحان بخشی موسی کلائی