|1399/09/10 - 10 آذر 1399
کد خبر : 679219 مهر 1399اجتماعی

با برگزاری انتخابات؛

روسا و نواب رئیس کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر ساری معرفی شدند

روسا و نواب رئیس کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر ساری در سال چهارم از دوره پنجم معرفی شدند.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری، جلسات کمیسیون های پنج گانه شورا صبح روز شنبه 19 مهرماه 99 با حضور تمامی اعضا به منظور انتخاب روسا و نواب رئیس برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی:
رئیس: پرویز شعبانی
نائب رئیس: کوروش یوسفی
سایر اعضا: سبحان بخشی - علیجان شمشیربند - سیدعلی آقامیری

کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری:
رئیس: سبحان بخشی
نائب رئیس: اسفندیار عشوری
سایر اعضا: پرویز شعبانی - سیدعلی آقامیری

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:
رئیس: علیجان شمشیربند
نائب رئیس: سیدعلی آقامیری
سایر اعضا: کوروش یوسفی - پرویز شعبانی - سبحان بخشی

کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری:
رئیس: سیدعلی آقامیری
نائب رئیس: اسفندیار عشوری
سایر اعضا: سبحان بخشی - کوروش یوسفی - پرویز شعبانی

کمیسیون نظارت و بررسی شکایات:
رئیس: کوروش یوسفی
نائب رئیس: پرویز شعبانی
سایر اعضا: سیدعلی آقامیری - علیجان شمشیربند - سبحان بخشی

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید