|1399/11/04 - 4 بهمن 1399
کد خبر : 559811 دی 1398

به ميزباني شوراي اسلامي شهر ساري تشكيل شد؛

كميته هماهنگي سومين همايش راهبردهاي مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي

نشست كميته هماهنگي سومين همايش راهبردهاي مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي با رويكرد چالش ها و فرصت هاي توسعه محصولات استراتژيك و حفظ منابع آب و خاك صبح امروز ( چهارشنبه 11/10/98 ) در تالار جلسات شوراي اسلامي شهر ساري برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شوراي اسلامي شهر ساري ، در اين نشست كه از سوي دبيرخانه همايش و با همكاري كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي شهر ساري تشكيل شد ، عليجان شمشيربند رئيس شورا ، سعيد شعباني دبير همايش ، علي اكبر علايي و سيد مهدي امامي منش از استانداري ، لطف ا... عباسي معاون فرماندار ساري ، مصطفي نيك نقش معاون شهردار ساري ، حجت ا... علي محمدي از سازمان نظام مهندسي كشاورزي ، محمود علي ركني از اداره كل حفاظت محيط زيست ، احمد اسدي از اداره كل هواشناسي ، اسماعيل مختارپور معاون اداره كل منابع طبيعي ، عيسي كياد از مركز تحقيقات مازندران ، عزت ا.. نصرتي از فرماندهي انتظامي استان ، مهدي شمسي كارشناس بانك كشاورزي ، احمد عسگري كارشناس سازمان جهاد كشاورزي و مجتبی وزیری دبیر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری حضور داشتند .

در اين جلسه ابتدا سعيد شعباني دبير همايش ضمن قدرشناسي از مديران شهري ساري بخاطر تحولات عمراني كه در مركز استان رقم زدند ، از ميزباني اين جلسه توسط شوراي اسلامي شهر ساري نيز تشكر كرد و سپس پيرامون اهميت موضوع حفاظت از آب و خاك و محيط زيست در كشور خصوصا استانهاي شمالي و مشاركت فعال دستگاهها و كارشناسان و صاحبنظران در سومين همايش راهبردهاي مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي با رويكرد دغدغه هاي زيست محيطي نكاتي را بيان نمود. در ادامه عليجان شمشيربند رئيس شوراي اسلامي شهر ساري در نطق كوتاهي ضمن خيرمقدم به مدعوين جلسه گفت :  سومين همايش ملي راهبردهاي مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي و سازگاري با اقليم با محوريت توسعه محصولات استراتژيك و صيانت از منابع آب و خاك و محيط زيست قرار هست برگزار شود . با توجه به اهميت موضوع ، همه سازمانها و نهادها بايد كمك كنند تا اين همايش پربارتر باشد .

وي افزود : ما هم وظيفه خود مي دانيم در اين امر مهم سهمي داشته باشيم به همين دليل اكنون در خدمت كميته هماهنگي همايش هستيم و من از دبيرخانه راهبردهاي مصرف بهينه آب و كميسيون فرهنگي شورا بخاطر برگزاري اين نشست تشكر مي كنم.

شمشيربند : حفظ محيط زيست از مصاديق مهم حقوق بشر است

شمشيربند تصريح كرد : عنوان اين همايش از اهميت اين جلسه هماهنگي حكايت دارد . قطعا از دو همايش قبلي تجارب ارزشمندي بجا مانده كه در همايش سوم به كارِ برگزاركنندگان خواهد آمد اما آنچه در اين همايش حائز بيشترين اهميت ميباشد بحث آب و خاك و محيط زيست است كه خواه ناخواه به الزامات زيست محيطي زندگي اجتماعي نيز اشاره دارد .

وي گفت : طبعا راههاي مختلفي براي حفاظت از محيط زيست وجود دارد ليكن پيمودن اين راهها منوط به داشتن دغدغه هاي زيست محيطي است كه بنده به اختصار به نكاتي از آن اشاره خواهم كرد اما قبلا اين نكته را هم متذكر شوم كه در چنين جلسه تخصصي و در حضور اساتيد فن و مديران با تجربه و عملگرا ، ذكر اين نكات حكم زيره به كرمان بردن را دارد .

رئيس شوراي شهر ساري خاطرنشان كرد : مقوله ي محيط زيست جداي از مقوله حقوق بشر نيست و حقوق بشر همواره با محيط زيست گره خورده است . در واقع اين دو مقوله پيوندي ناگسستني باهم دارند و مكمل يكديگر هستند به اين معنا كه اگر به محيط زيست بشر آسيب برسد  در حقيقت حقوق او نقض شده است .در اين رابطه بنده ميخواهم در جمع اساتيد محترم چند پرسش را مطرح كنم ؛

رعايت حقوق بشر و رعايت الزامات زيست محيطي لازم و ملزوم يكديگرند اما با توجه به اينكه تاكيد و پيگيري سازمانهاي بين المللي صرفا به حقوق بشر معطوف است و متاسفانه به محيط زيست كه از مصاديق مهم اين حقوق محسوب ميگردد ، چنين اعتنايي نمي شود آيا اين يك نقص و ايراد نيست ؟ و اصولا چرا همواره فقط حقوق بشر بر سر زبانهاست و در شعارهاي سازمانها و گروه هاي مختلف نمود بيشتري پيدا مي كند ؟  آيا اينطور پرداختن به حقوق بشر ، گونه پرستي نيست ؟ آيا اين ظلم و جفا در حق ديگر گونه ها به شمار نمي آيد ؟ آيا ديگر جانداران داراي حقوق نيستند ؟  آيا انسان آزاد است كه هرگونه اراده كرده زندگي كند و آيا مي تواند به هر شيوه اي با ديگر گونه ها رفتار نمايد ؟ آيا اكوسيستم ها بخودي خود ارزشمند نيستند و آيا حتما بايد براي انسان منفعتي داشته باشند تا با ارزش تلقي شوند ؟ اساسا چرا در بحث حقوق بشر پيرامون گونه بشري يعني انسان از باب حقوقي تعريف موسع     مي شود ولي در باره ديگر گونه ها تعريف غير موسع يا مضيق ارائه مي گردد ؟

وي يادآور شد : البته در ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، حقوقي همچون حق حيات جزو حقوق بشر ذكر شده ليكن بيشتر معطوف به حفظ كرامت و ارزش انسان بدون توجه به ديگر گونه هاست در صورتيكه انسان با حفظ تمام گونه هاي جاندار اعم از حيوانات و نباتات و غيره مي تواند زندگي آرام و روبه تكاملي داشته باشد .

شمشيربند اظهار كرد : درست است كه انسان اشرف مخلوقات است و خداوند ديگر موجودات را براي استفاده بهينه بشر جهت رسيدن به مقام قرب الهي خلق كرده است اما نه براي تخريب يا دگرگون كردن ديگر گونه ها و آسيب زدن به آنها چنانكه در دين مبين اسلام رعايت حقوق همه موجودات مورد تاكيد فراوان قرار گرفته كه بنده يك نمونه آنرا از بيان پيامبر اكرم (ص) در اينجا مطرح مي كنم : آن حضرت فرمودند اگر كسي يك شاخه از درختي را بشكند مانند آن هست كه بال فرشته اي از فرشتگان خدا را شكسته است .

وي افزود : البته در حقوق ميثاقين در ماده 12 ميثاق اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي آمده است كه هر فردي حق دارد زندگي استاندارد داشته باشد . يعني از بهترين حالت سلامت جسمي و روحي ممكن الحصول بهره ببرد و حتي در ادامه آن پيرامون حق حيات و حقوق زيست محيطي آمده كه اگر كسي محيط زيست را تخريب كند ديگران مي توانند عليه او در دادگاه اقامه دعوي و شكايت كنند . حقوقدانان و نظريه پردازان معاصر حتي به دنبال يك ميثاق جديد  علاوه بر ميثاقين هستند كه وسيع تر عمل مي كند . تدوين كنندگان اين ميثاق تنها به انسان به صورت تك گونه اي فكر نمي كنند بلكه حفظ همه گونه ها را از مصاديق حفظ حقوق بشر ميدانند و به دنبال توسعه حقوق بشر براي همه گونه ها هستند چنانكه مثلا طبق قانوني كه سال 2017 در پارلمان نيوزيلند به تصويب رسيده رودها هم همچون يك انسان ميتوانند در دادگاه عليه كساني كه به آنها آسيب رساندند ، اقامه دعوي كنند . مثلاا رودخانه وانگانوي در اين كشور بموجب قانونِ فوق، داراي حقوق انساني شده است .

رئيس شوراي شهر مركز استان تصريح نمود : اتفاقا در مازندرانِ ما كه با عنايت به اقليم فوق العاده مناسب ، قطب كشاورزي و گردشگري كشور محسوب مي شود و مواهب طبيعي فراواني داريم كه در زندگي ما و ديگر هموطنان نقش حياتي ايفا مي كنند ، تدوين و رعايت حقوق زيست محيطي بسيار ضروري به نظر ميرسد. 

وي اضافه كرد : موضوع حفاظت از خاك و نيز كنترل و حفظ آب ، موضوعات مهمي است . بخصوص كه پژوهش هاي سالهاي اخير از حقايق تلخي در زمينه گرمايش زمين و تغييرات اقليمي و در نتيجه فرسايش خاك و بحران كم آبي حكايت مي كند. بنابراين لازم است براي تدبير اين شرايط اقدام نمود و اين قبيل نشست ها و همايش ها كه مجمعِ مديران و كارشناسان مي باشد بي شك راهبردهاي اميد بخشي براي بهبود شرايط زيست بوم ها ارائه خواهد داد .  اميد است ان شاء الله همه ما بتوانيم هم حقوق طبيعي و فطري كه براي انسانها و همه موجودات در نظر گرفته شده و هم حقوق موضوعه را كه براي حفظ و بقاي نسل بشر تدوين گرديده را رعايت كنيم و يك محيط زيست سالم و به تبع آن يك زندگي سالم داشته باشيم.

شمشيربند در خاتمه ضمن گراميداشت ميلاد حضرت زينب (س) و روز پرستار خطاب به ميهمانان جلسه تاكيد كرد : شورا خانه شماست و از اينكه اينجا را براي تشكيل كميته هماهنگي همايش انتخاب نموديد خوشحالم و اعلام مي كنم در اين رابطه همواره براي همكاري و همراهي آماده ايم و اگر در خط مقدم نباشيم ، پيرو شما عزيزان حركت خواهيم كرد .

محورهاي همايش مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد

گفتني است در ادامه نشست هر يك از كارشناسان شركت كننده در جلسه نقطه نظرات خود را پيرامون محورهاي همايش از جمله ؛ بهبود رفتارهاي زيست محيطي ، استحصال روان آبهاي استان ، تغيير الگوي كاشت محصولات كشاورزي ، توسعه ارزش افزوده آب در بخش كشاورزي ، مديريت جامع اراضي ساحلي و كوهستاني ، استراتژي سازگاري تغيير اقليم براي جلوگيري از فرسايش خاك ، تاثيرات حفر چاه ، بحث آموزش و فرهنگ سازي و ... بيان نمودند و بر ضرورت تعيين مكان و زمان دقيق برپايي همايش ، تامين اعتبار و تعيين تكليف مباحث مالي همايش و همچنين تعيين سخنران و زمانبندي برنامه هاي همايش تاكيد كردند .

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید