|1405/04/17 - 17 تیر 1405
کد خبر : 557030 آذر 1398اجتماعی

تكذيبيه

تكذيب مطلب روزنامه حرف مازندران مورخ 98/9/30

تكذيب مطلب (مديريت شهري در دست انداز انتخابات) مندرج در شماره 2696 روزنامه حرف مازندران

 

روزنامه حرف مازندران در شماره 2696 مورخ 98/9/30  طي مطلبي با عنوان ( زنگ خطر يارگيري كانديداها در شوراي شهر ساري ؛ مديريت شهري در دست انداز انتخابات ) ، به همراهي اعضاي شورا با تني چند از كانديداهاي شهر در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي اشاره نموده كه بدينوسيله قويا تكذيب ميگردد .

نظر به اينكه رئيس شوراي اسلامي شهر ساري علاوه بر تذكرات مكرر در صحن شورا مبني بر ممنوعيت بكارگيري منابع و امكانات شهر در امر تبليغات انتخاباتي ، كتبا نيز اين مسئله را به مجموعه مديريت شهري ابلاغ نموده و  اعضاي شورا هم متفقا مديران و كاركنان مجموعه را از هرگونه اقدام بر له يا عليه كانديداها برحذر داشته اند و بطريق اولي خود نيز بهيچ عنوان از امكانات شهر دراين راستا استفاده نكرده اند  ، ضمن تكذيب مطالب نشريه مزبور بر ضرورت اطلاع رساني درست و پرهيز رسانه ها از ايجاد شائبه در شرايط حساسي همچون انتخابات تاكيد مي شود .

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید