|1399/11/04 - 4 بهمن 1399
کد خبر : 556924 آذر 1398

در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي اسلامي شهر ساري مورد تاكيد قرار گرفت؛

همه واحدهاي زير مجموعه شهرداري نياز به برنامه فرهنگي دارند

كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي اسلامي شهر ساري ظهر يكشنبه 24 آذر 98 به رياست سيد علي آقاميري تشكيل جلسه داد .

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري در اين جلسه كه با حضور آقايان شمشيربند ، نجاريان ، قاسمي و يوسفي اعضاي كميسيون ، معاونان و مديران شهرداري ، مشاور فرهنگي شورا و نماينده استانداري در تالار جلسات شورا برگزار گرديد سيد علي آقاميري رئيس كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا با تاكيد بر ضرورت برنامه محوري در شهرداري افزود : واحدهاي زيرمجموعه شهرداري اعم از شهرداريهاي مناطق و سازمانهاي تابعه مي بايست به تناسب ماموريتهاي ذاتي خود برنامه فرهنگي داشته باشند و اين برنامه بگونه اي از قابليتهاي اجرايي برخوردار باشد كه در پيوست بودجه سالانه شهرداري لحاظ شود .

وي گفت : در پيشبرد امور فرهنگي حتما از نظرات مردم خصوصا نخبگان و صاحبنظران استفاده شود .

آقاميري بر لزوم همكاري واحدهاي مختلف شهرداري با كميسيون فرهنگي شورا تاكيد كرد و اظهار داشت : بنده بعنوان رئيس كميسيون فرهنگي بطور جدي پيگير مسائل فرهنگي نهاد مديريت شهري هستم و با قاطعيت اعلام مي كنم كه اين جديت و حساسيت نسبت به ماموريتهاي فرهنگي شهرداري در رئيس و اعضاي محترم شورا نيز وجود دارد.

وي ادامه داد : كارهاي فرهنگي سختيهاي خودش را دارد و با همدلي و همراهي و در قالب كار گروهي ميتوان كارهاي دشوار را نيز به نتيجه رساند .

پس از سخنان رئيس كميسيون فرهنگي از آقاي مسعود سلطان تويه قهرمان ساروي وزنه برداري پيشكسوتان جهان كه دررقابتهاي بين المللي وزنه برداري قبرس حاضر به رويارويي با ورزشكار رژيم غاصب صهيونيستي نشد و با شركت در وزن ديگري موفق شد مدال طلا را كسب نمايد با اهداء لوح يادبود و هديه اي تجليل شد .

در ادامه جلسه عليجان شمشيربند به ضرورت نيازسنجي در بخش فرهنگي با هدف تدوين برنامه ها اشاره نمود و گفت : آنچه در برنامه هاي فرهنگي اهميت دارد توجه به محتواست و ما بايد سعي كنيم به سهم خود كيفيت برنامه هاي فرهنگي را ارتقاء دهيم .

رئيس شوراي شهر ساري يادآور شد : در دوره قبل كه بنده مدتي رياست كميسيون فرهنگي شورا را برعهده داشتم در كميسيون مقرر نموديم كليه پروژه هاي شهرداري از پيوست فرهنگي برخوردار شوند و اكنون نيز اين رويه بايد استمرار يابد تا بسط فعاليتهاي فرهنگي محقق شود .

وي با اشاره به ريشه عميق فرهنگ ديني در جامعه ايراني خواستار توجه افزونتر به بحث نماز در واحدهاي زيرمجموعه شهرداري شد و افزود : نماز مهمترين و موثرترين عامل سازنده هست كه در ادارات و بين پرسنل ميتواند آثار فرهنگي زيادي داشته باشد لذا شهرداران و روساي سازمانها به برپايي نماز جماعت در مجموعه تحت مسئوليت خود اهتمام ويژه نمايند .

عضو كميسيون فرهنگي شورا با تاكيد بر اينكه در انجام پروژه هاي فرهنگي حتي المقدور از برون سپاري پرهيز شود گفت : اگر در جهت رفع نيازهاي فرهنگي مجموعه نيروهاي شاغل در شهرداري اقدام شود بنوبه خود كار بزرگي است .

در ادامه جلسه قاسم قاسمي ديگر عضو كميسيون فرهنگي شورا با اشاره به حساسيتهاي كار فرهنگي و آثار آن در جامعه افزود : براي تدوين برنامه فرهنگي بايد به چشم انداز فعاليتهاي نهاد مديريت شهري توجه شود و نظر به اينكه چشم انداز كارهاي اين نهاد توسعه گردشگري تعيين شده ، فعاليتهاي فرهنگي شهرداري بايد معطوف به اين حوزه باشد .

وي گفت : در موارد متعددي كه رابطه مستقيمي با بحث خدمات رساني به شهروندان دارد نظير تكريم ارباب رجوع ، فرهنگ كار و تلاش ، بحث توليد ، موضوع مهم اميدآفريني و مديريت يكپارچه بايد فرهنگ سازي شود .

قاسمي ادامه داد: به نظرم واحدهاي مختلف زيرمجموعه شهرداري بايد برنامه هاي خود را قبل از اجرا به سازمان فرهنگي اجتماعي ارائه كنند تا براي آنها پيوست فرهنگي تعريف شود در غير اينصورت ميلياردها تومان هزينه هم خروجي مناسبي به نفع شهروندان نخواهد داشت .

وي تصريح كرد : حمايت معاونت اداري مالي شهرداري مي تواند بازوي قدرتمندي براي سازمان فرهنگي باشد . اينكه هرچه نمود اجرايي و سازه اي ندارد ، رها شود شيوه درستي نيست . سازمان فرهنگي مهمترين واحدي است كه ميتواند با عملكرد خود به مردم اميد بدهد .

قاسمي در خاتمه تاكيد كرد : بودجه فرهنگي بايد در راستاي برنامه هاي فرهنگي مصوب شود .

سعيد نجاريان با بيان اينكه مديريت شهري متولي بخشي از نيازهاي فرهنگي شهر ميباشد افزود : براي انجام درست وظايف فرهنگي و براي داشتن يك شهر پيشرفته لازم هست پروژه هاي عمراني پيوست فرهنگي داشته باشند .

وي خاطر نشان كرد : آموزش از مولفه هاي مهم فرهنگي است ولي تاكنون در آموزش نيروها ضعيف عمل كرديم در حاليكه اگر نتوانيم پرسنل خود را درست آموزش دهيم نميتوانيم در ساختن شهر موفق باشيم بنابراين آموزش درست بايد در دستور كار قرار گيرد چراكه صرف دادن گواهينامه و آمار سازي نتيجه اي نخواهد داشت .

كوروش يوسفي هم شوراي شهر ساري را همدل ترين شوراي استان توصيف نمود و گفت : اين همدلي بايد در حوزه اجرايي مديريت شهري از جمله اجراي برنامه هاي فرهنگي نمود عيني پيدا كند .

وي به حساسيتهاي كار فرهنگي اشاره كرد و با بيان اينكه آقاي عطاريه رئيس سازمان فرهنگي شهرداري كار سختي را برعهده گرفته افزود : فرهنگ بسيار مهم هست . اين مقوله ذيل نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه نيست بلكه در صدر آن قرار دارد و لذا در مديريت شهري بايد شعار فرهنگ همسنگ عمران و عمران همسنگ فرهنگ را جدا پي بگيريم .

خانم كمالي نماينده استانداري نيز در اين جلسه با بيان اينكه طبق قانون اساسي همه مسئولان اجرایي موظفند تصميمات شورا را رعايت كنند بر ضرورت توجه به منظر شهري و رفع نيازهاي روحي رواني شهروندان خصوصا جوانان از طريق راهبردهاي فرهنگي و جلب مشاركت دستگاههاي اجرايي البته در حدود اختيارات و وظايف نهاد مديريت شهري تاكيد كرد .

رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري نيز در اين جلسه با تشريح ظرفيتها و مسائل سازمان خواستار حمايت شوراي شهر و شهرداري جهت تدوين بودجه اي مناسب و اجراي دقيق برنامه ها شد .

 

 

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید