|1400/09/16 - 16 آذر 1400
کد خبر : 446218 خرداد 1398

گزارش تصویری

جلسات تخصصی کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر ساری(کمیسیون بودجه و حقوقی ،کمیسیون فنی و عمران ،کمیسیون فرهنگی و اجتماعی)

جلسات تخصصی کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر ساری(کمیسیون بودجه و حقوقی ،کمیسیون فنی و عمران ،کمیسیون فرهنگی و اجتماعی)

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید