|1399/11/04 - 4 بهمن 1399
کد خبر : 107322 آذر 1396اجتماعی

به ریاست قاسم قاسمی صورت گرفت:

مصوبات مهم کمیسیون طرح و برنامه شورای شهر ساری در راستای تحقق درآمد پایدار دو سازمان پارک ها و فضای سبز و مدیریت پسماند شهرداری

ششمین جلسه کمیسیون طرح و برنامه شورای اسلامی شهر ساری به بررسی برنامه های دو سازمان پارک ها و فضای سبز و مدیریت پسماند شهرداری اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری، در این جلسه که عصر دوشنبه 13 آذرماه 96 با حضور قاسمی رئیس کمیسیون، زلیکانی و یوسفی اعضای کمیسیون، معیل معاون خدمات شهری شهرداری، زارع مدیران عامل سازمان پارک ها و فضای سبز و طالشی معاون اداری مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری برگزار شد، برنامه ها و راه های تحقق درآمد پایدار در این دو سازمان مهم شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه که با ریاست قاسم قاسمی برگزار شد، خروجی های مناسبی به شرح ذیل بر همراه داشت:

1- مقرر گرديد ظرف 10 روز تمهيدات لازم از سوی معاونت خدمات شهري شهرداری جهت عضویت طوسی مدیر امور آب شهرستان ساري در هيات مديره سازمان پارك ها و فضاي سبز انديشیده شود. 
2- سازمان پاركها و فضاي سبز ظرف مدت 45 روز از طريق استخدام مشاورين داراي صلاحيت با مشاركت اداره طرح و برنامه شهرداري و مركز پژوهش هاي شورا، نيازسنجي بازار در خصوص نياز شهرداري هاي استان، مصارف خانگي و توليدات مورد نياز جهت صادرات را در قالب يك برنامه و با اهداف ايجاد درآمد پايدار تدوين و به كميسيون طرح و برنامه شورا ارسال نمايد. این برنامه باید با اولويت بندي در سطوح شهرداري ها – استان – كشور و صادرات باشد.
3- سازمان پارك ها و فضای سبز با مشاركت اداره طرح و برنامه شهرداري ظرف مدت يك ماه نسبت به تدوين برنامه بلند مدت با تعيین ميزان پيش بيني درآمد پايدار با جدول مقايسه ای اقدام نماید.
4- مقرر شد مديران شهرستاني و استاني که می توانند در اجراي برنامه هاي درآمدي سازمان پارك ها و فضای سبز مفيد و موثر باشند، ظرف مدت 10 روز توسط اعضای كميسيون طرح و برنامه شناسائي و به جلسات آتي كميسيون دعوت شوند.
5- دعوت از مدير كل هواشناسي مازندران، مدير امور اراضي مازندران، مديريت امور آب شهرستان، مدير جهاد كشاورزي، مدير منابع طبيعي شهرستان و رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ساري در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
6- مقرر گرديد سازمان مدیریت پسماند ظرف مدت يك هفته نسبت به اعلام برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت طرح درآمد پايدار خود را به كميسيون طرح و برنامه شورا اقدام نمايد.
7- با توجه به اجراي طرح تپش (تفکیک پسماند شهر) در سازمان پسماند و مشاركت مردم در ابتداي اين طرح به منظور درآمد پايدار، مقررگرديد سازمان پسماند با همكاري شهرداري ساري نسبت به ارزيابي ميزان كاهش توليد زباله مردم از اين طريق، صورت وضعيت پيمانكار و باسكول سكوي تخليه زباله اقدام و نتيجه را تا پايان سال 96 به اين كميسيون اعلام نمايد.
8- مقررگرديد با توجه به ماهيت تخصصي و نظارتي سازمان پسماند، مدیریت پروژه هاي رفت و روب و همچنين جمع آوري، انتقال و دفع زباله به این سازمان بازگردد.

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید