|1401/02/26 - 26 اردیبهشت 1401
کد خبر : 104217 دی 1396

یادداشت/ به قلم علی اکبر زلیکانی؛

ملتي كه شايسته بهترين هاست

مطالبه گري از شاخص هاي نظام مردم سالار است . يعني يك اراده ي عمومي كه همواره ناظر بر عملكرد مسئولان مي باشد ، اگر ببيند جامعه با انباشت مطالبات مواجه شده ، متوليان را مورد سوال قرار داده و آنان را به تامين نيازها و پاسخگويي به خواسته هاي مردم فرا مي خواند . وجود چنين روحيه اي در يك جامعه اتفاقا موجب تلطيف مناسبات بين مردم و حاكميت شده و به سلامت فضاي عمومي كشور كمك مي كند و در نظام مردم سالار ديني كه همه كنش ها بر مدار هنجارهاي اخلاقي و ارزش هاي انساني قرار دارد ، اين فرايند با ضريب سلامت بالاتري طي مي شود. بنابراين مطالبه گري با اغتشاش و يا هرگونه نافرماني مدني سنخيتي ندارد.

 

مطالبه گري از شاخص هاي نظام مردم سالار است . يعني يك اراده ي عمومي كه همواره ناظر بر عملكرد مسئولان مي باشد ، اگر ببيند جامعه با انباشت مطالبات مواجه شده ، متوليان را مورد سوال قرار داده و آنان را به تامين نيازها و پاسخگويي به خواسته هاي مردم فرا مي خواند . وجود چنين روحيه اي در يك جامعه اتفاقا موجب تلطيف مناسبات بين مردم و حاكميت شده و به سلامت فضاي عمومي كشور كمك مي كند و در نظام مردم سالار ديني كه همه كنش ها بر مدار هنجارهاي اخلاقي و ارزش هاي انساني قرار دارد ، اين فرايند با ضريب سلامت بالاتري طي مي شود. بنابراين مطالبه گري با اغتشاش و يا هرگونه نافرماني مدني سنخيتي ندارد.

مردم ايران در طول سالهاي پس از انقلاب به دفعات نشان دادند كه براي پرسشگري و پيمودن  مسير اصلاح و پيشرفت ، به منطق ديني متكي مي باشند و قانون گريزي در قاموسِ انقلابي اين ملت جايي ندارد چنانكه در وقايع اخير نيز اين روحيه از ايرانيان ظهور و بروز پيدا كرد . اين وقايع ، آزمون ديگري بود تا دوست و دشمن بيش از پيش به عظمت و اقتدار و حرّيت ملت بزرگ ايران پي ببرد.

در روزهايي كه گذشت ، برخي شهرها ي كشور شاهد اغتشاشاتي بوده كه در پي سوء استفاده دشمنان از فضاي امنِ مطالبه گري بروز كرد و خوشبختانه با هوشياري ملت و درايت متوليان نظم و امنيت ، بسرعت پايان يافت و مقامات و اقشار مردم نيز از نيروهاي انتظامي و امنيتي بخاطر تدابير مناسبي كه جهت برخورد با اغتشاشگران و خاتمه دادن به فتنه انديشيدند ، قدرداني نمودند اما حقيقت اين است كه در فرو نشاندن اين اغتشاشات ، نقش اصلي را مردم ايران ايفا كردند. 

اكنون كسي ترديد ندارد كه سرنخ اين تحركات مذبوحانه در خارج از مرزها بوده و پروژه ناامن سازي توسط برخي كشورهاي غربي مثل آمريكا و نيز بعضي كشورهاي منطقه مثل عربستان مديريت مي شود بخصوص كه با پايمردي همين ملت و هدايت هاي حكيمانه مقام معظم رهبري ، در شرايطي كه آتش جنگ و فتنه و ترور كشورهاي منطقه را فراگرفته و لهيب آن حتي دامنگير اروپا و آمريكا و بسياري از نقاط جهان شد ، جمهوري اسلامي ايران از ثبات و امنيتي مثال زدني برخوردار بود و اين قطعا براي دشمنان ما رشك برانگيز است و خصومت آنها با ملت ايران زماني دوچندان برانگيخته مي شود كه مي بينند ايران در شكست تروريسم تكفيري و بازگرداندن آرامش و امنيت به منطقه و خنثي سازي نقشه هاي شوم آنان  نيز نقش محوري ايفا كرده است .

نظام سلطه و ايادي آن ، سياست هاي شيطاني خود را در كشورهاي مختلفي مي آزمايد اما فضاي عمومي ايران با ديگر كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته يك تفاوت عمده دارد . اين تفاوت عبارت از اين است كه ايراني ها مسائل را هوشمندانه تحليل مي كنند و نمي توان آنها را با حرفها و شعارهاي توخالي فريب داد . مثلا رئيس جمهور آمريكا كه امروز ناشيانه نقش دايه دلسوزتر از مادر را براي حقوق ملت ايران بازي مي كند ، همان كسي است كه چندي پيش بي شرمانه مردم ايران را تروريست خوانده بود بنابراين حناي چنين آدم معلوم الحالي نزد ملت هوشيار ايران رنگي ندارد چون يقين دارند اينگونه تقلاها براي حمايت از آشوب و فتنه و ناامني صورت مي گيرد نه چيز ديگر.

آمريكا در حالي نقش دلسوز ملت ايران را بازي مي كند كه خود ، بيشترين مشكلات را پيش روي اين ملت قرار داده است . حافظه تاريخي مردم ايران دشمني هاي ديرينه آمريكا را هرگز از ياد نمي بَرَد كه هر زمان به شكلي و امروز در قالب اعمال تحريم هاي ظالمانه و كارشكني در برجام بروز كرده و ادامه يافته است . مردم ايران بخوبي آگاهند آتشي كه آمريكا و اذناب منطقه اي اش با همين اداها به دامن مردم مظلوم سوريه افكندند ، جرقه هاي آن از همين حركتهاي بظاهر مدني زده شد كه متاسفانه از خارج مرزها هدايت و مديريت مي شد و ديديم كه به بزرگترين فاجعه انساني قرن انجاميد . اين دستهاي پنهان پيوسته مترصد است تا فضاي مطالبه گري ملتها را با شعارهاي فريبنده و گشودن در باغ سبز ، به سمت و سويي كه مطلوب اوست ، منحرف سازد و از آبي كه گِل آلود كرده ، ماهي دلخواهش را بگيرد . تلاش هاي نيكي هيلي سفير آمريكا در سازمان ملل متحد خود مويد اين ادعاست كه آمريكايي ها براي فريب افكار عمومي ، امروز ديگر نقاب هم به چهره شان نمي زنند . 

هرچند 14 عضو شوراي امنيت تحت تاثير حقانيت و اقتدار ملت ايران ، نه تنها تسليم گزافه گويي هاي آمريكا نشدند بلكه حتي زشتي رفتارهاي دوگانه ي حاكمان آمريكا را  به آنان يادآوري كردند.
به نظر مي رسد آمريكايي ها سعي دارند با فشار از بيرون و دامن زدن به مشكلات و ناآرام كردن فضاي داخل كشور ، به اهداف و مطامع سيري ناپذيرشان دست يابند و اين چيزي نيست كه از چشمان هميشه بيدار و ذهن هوشيار ملت ايران مخفي بماند . اتفاقا بزرگترين دستاورد وقايع اخير نيز همين بوده كه مردم دريافتند تئوري توطئه و جنگ نرم توهم نيست بلكه واقعي است و عاملان آن نيز وجود خارجي دارند . با اين تفاصيل بايد اين واقعيت را نيز پذيرفت كه بخشي از مشكلات خصوصا در بُعد اقتصادي و معيشتي ، از سوء مديريت شماري از مسئولان ما نشأت مي گيرد . لذا آنچه در قالب توطئه هاي دشمنان ، سعي در مشكل آفريني براي ايران اسلامي دارد ، گرچه حقيقتي انكارناپذير است ولي ناكارآمدي برخي مديران و دولتمردان ما را توجيه نمي كند . پس توانمند سازي بدنه مديريتي و تكليف مداري مديران نيز به عنوان بخشي مهم از هم افزايي جهت مقابله با مشكل آفريني دشمنان و بدخواهان قابل ارزيابي است و مديران ما بايد قدر اين مردم را بدانند كه در راستاي اين هدف مقدس ، ياريگر آنان هستند و مصداق بارز اين قدرشناسي ، حركت كردن در جهت مطالبات مردم است. يعني مديران و كارگزاران كه متولي امور و مسئول تامين نيازها و پاسخگويي به خواسته هاي ملت مي باشند ، نبايد از گرفتاريهاي روزمره مردم غافل شوند و اگر مسئولي خودش مي داند كه كارآيي لازم را براي خدمت به جامعه ندارد ، استعفا بدهد و برود . خدا ميداند در اين صورت بزرگترين خدمت را به جامعه ديني خواهد كرد چون تداوم حضور مديران ناكارآمد ، نه تنها به منزله سرمايه سوزي و اتلاف منابع و زيان زدن به مردم است بلكه به نفع دشمنان نيز خواهد بود . به صراحت مي گويم در اين شرايط حساس ، هر مديري كه در جهت مطالبات مردم حركت نكند ، در راستاي منافع دشمنان حركت كرده است .

مطالعه وقايع اخير و شيوه و ثمره رويارويي مردم با آن ، حاوي درس هاي مهمي است . مردم ما با حضور آگاهانه در صحنه و موضع گيري هوشمندانه ي خود ، آتش فتنه را خاموش كرده و نشان دادند كه دشمن در تلاش براي فريب آنها ، عِرض خود برده است . همين كنش هاي مسئولانه ملت ايران در قبال رويدادها ، از جمله ارزش هايي است كه بايد مسئولان را مجاب نمايد همه ظرفيتهاي كشور را براي خدمت به اين مردم شايسته بكار گيرند . از قضا كشور ما استعدادها و سرمايه هاي لازم را براي رفع كاستي ها و حل مشكلات بدون چشمداشت به ديگران ، دارد بنابراين به مديران اعم از تصميم گيران و مجريان توصيه مي شود در پاسخگويي به مطالبات مردم متعهدانه عمل كنند و در اجراي سياست هاي راهگشاي اقتصاد مقاومتي جدي باشند.

نظام سلطه نيز بداند ملت ايران روحيه انقلابي ، استقلال طلبي ، حق جويي و دشمن شناسي را از حضرت امام رحمت ا... عليه و خلف صالح ايشان ، مقام معظم رهبري ( حفظه ا... تعالي ) آموخته كه گفته اند : آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند. 

علي اكبر زليكاني 
نوکر شهروندان ساروی در پارلمان شهری 

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید