گزارش تصویری از ضیافت افطار به میزبانی قاسم قاسمی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ساری

چاپ محتويات