|1399/08/07 - 7 آبان 1399

علیجان شمشیربند

عضو شورای اسلامی شهر ساری

 

عليجان شمشيربند فرزند قنبر متولد سال ۱۳۲۷ و داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس است. سردار شمشيربند مسئوليت هاي متعددي را در حوزه هاي نظامي ، اداري ، فرهنگي ، اقتصادي و سازندگي در سطح كشور ، استان و شهرستان تجربه كرده است. او فرماندهي سپاه استانهاي مازندران و سمنان ، فرماندهي سپاه ساري و مديريت اداري مالي كارخانه تجهيزات مدارس كشور را در كارنامه اش دارد. شمشير بند داراي فعاليت هاي برون مرزي نيز مي باشد و با حضور در كشورهاي سوريه و لبنان بر تجارب خويش افزود . او برادر شهیدان خلیل و یزدان شمشیربند است. نام شمشيربند با احداث شهرك امام خميني (ره) سپاه ساري ، شهرك كوي الله ، فاز اول درمانگاه انصار ساري و استخر سوم خرداد ميدان فرح آباد در يادها ماندگار شد. اوبا اين تجارب در دوره چهارم شورای شهر ساری وارد این نهاد شد و در پنجمین دوره انتخابات شوراي شهر نیز شركت كرد و با كسب 19 هزار و 990 راي به شوراي شهر راه يافت.