|1399/05/20 - 20 مرداد 1399

علی اکبر زلیکانی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری

علی اکبر زلیکانی

علی اکبر زلیکانی فرزند حسینعلی و متولد سال 1355 میباشد .او دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های عمران و محیط زیست است . زلیکانی در سال 1392 برای اولین بار در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ساری شرکت کرد و موفق به حضور در این نهاد شد . وی به رغم جوانی تجارب خوبی در حوزه مسائل شهری دارد و در این دوره توانست تجارب قبلی خود را در انجام وظایف شورایی خصوصا در بعد نظارتی بکار گرفته و کمکهای شایانی به پیشبرد اصولی امور و حل مشکالت بنماید . وی پیش از حضور در شورای شهر ، سالها در فرمانداری و استانداری به عنوان کارشناس در حوزه امور شهری کار کرد و حضور او در کمیته انطباق مصوبات شوراها مستقر در فرمانداری و دفتر امور شهری استانداری موجب شد با تسلط کافی بر قواعد کار شورایی مطالبات مردم شهرش را نمایندگی کند . زليكاني در پنجمین دوره انتخابات شوراي شهر ساري با كسب 19 هزار و 700 راي مورد اقبال مردم مركز استان قرار گرفته و پاي در پارلمان محلي گذاشت.