|1399/05/20 - 20 مرداد 1399

سید مسعود مدینه

عضو شورای اسلامی شهر ساری

سید مسعود مدینه

سيد مسعود مدينه فرزند سيد ضياء متولد 1360 داراي مدرك تحصيلي مهندسي عمران و فوق ليسانس برنامه ريزي شهري و بهره وري مستقيم مي باشد. مدینه در سال 1392 برای اولین بار در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ساری شرکت نموده و خود را در معرض گزینش شهروندان قرار داد که با اقبال آنان مواجه گردیده و به شورا راه یافت . ریاست کمیسیون عمران و نائب رئیس شورا از جمله مسئولیتهای وی در دوره چهارم بوده است . او علاوه بر تدريس در دانشگاه ،رياست كميسيون مجريان سازمان نظام مهندسي مازندران را نيز بر عهده دارد و مشاور رئيس اين سازمان است. مدينه در فعاليت هاي حرفه اي خود فرد موفقي بوده و گونه اي كه به عنوان پيمانكار نمونه نهادهاي اجرايي استان وكار آفريني نمونه كشور معرفي شد. سيد مسعود مدينه در انتخابات پنجمین دوره شوراي شهر ساري با كسب 28 هزار و 182 راي به عنوان منتخب سوم مردم ساري در جمع 9 عضو اصلي اين شورا قرار گرفت.