|1400/09/16 - 16 آذر 1400

سید حسن احمدی

عضو شورای اسلامی شهر ساری

نام و نام خانوادگی : سید حسن احمدی سقندیکلایی

نام پدر :سید مرتضی

تاریخ تولد : 1363

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس جغرافیا برنامه ریزی شهری

سمت های قبلی : کارشناس ماده صد شهرداری منطقه سه - معاون خدمات شهری شهرداری منطقه سه ساری

سمت فعلی : رییس کمیسیون نظارت و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر ساری